Fungsi

PEMBANGUNAN

Merancang dan melaksanakan aktiviti pembangunan Infrastruktur pembetungan.

OPERASI

Merancang, mengurus dan memantau pengendalian dan penyelengaraan aset pembetungan JPP Sabah.

PERBELANJAAN

Merancang dan mengawal perbelanjaan agar dana dapat digunakan dengan efektif.

KEJURUTERAAN

Mengawal rekabentuk dan kualiti pembinaan projek yang dilaksanakan agar mematuhi spesifikasi dan piawaian.

KHIDMAT NASIHAT

Memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan pembetungan kepada agensi kerajaan dan swasta.

HASIL

Mengutip caj perkhidmatan pembetungan dan seterusnya menjana hasil kepada Kerajaan Negeri.