Februari 25, 2024 11:00 pm

Laman Sesawang Rasmi

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN SABAH

Pengoperasian Loji

Aset pembetungan terdiri daripada 1 loji rawatan kumbahan serantau, 20 loji rawatan kumbahan berpusat, 273 pakej loji rawatan kumbahan, 225 stesen pam, 11 kolam oksidasi, 1709 tangki septik dan 624,437m rangkaian paip pembetungan

Maklumat Operasi Loji

Agensi :

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Negeri Sabah

Pengurus Loji :

Adrian Wilod Niun

Tahun Operasi :

2017

Talian Hotline :

088-123 4567

 

Loji Rawatan Kumbahan Serantau Kota Kinabalu Tadahan Selatan

Kapasiti Loji

1) Skim Pembetungan Tg Aru Fasa 1 (75,000PE)

2) Skim Pembetungan Tg Aru Fasa 2 (75,000PE)

Kapasiti Maksima:

300,000 PE

Sistem Rawatan:

Intermittently Decanted Extended Aeration (IDEA)

Pelan Pembangunan Pemaju:

[Status Pelan Pembangunan]

Jumlah Kemasukan PE setakat 31 Disember 2022:

80,000 PE

Kaedah Rawatan

Takat air perlepasan kumbahan

Isipadu Kemasukan Air Kumbahan

Jadual rekod kadar alir kemasukan air kumbahan (Influent)

2022 ] [ 2021 ] 

Isipadu Air Kumbahan Terawat

Jadual rekod kadar alir air kumbahan terawat (Final Effluent)

2022 ] [ 2021 ] 

Rekod Pelupusan Enapcemar

Rekod pelupusan enapcemar bagi tahun [ 2021 & 2022 ]

Pematuhan Standard Effluen

Pematuhan Standard Effluen

2022 ] [ 2021 ]

Pautan Pantas Laman Kerajaan Negeri Sabah

Skip to content