MISI, VISI & OBJEKTIF..

VISI

Ke arah perkhidmatan pembetungan yang mampan, untuk melindungi kesihatan awam, sumber air dan alam sekitar.

MISI

Untuk Menaiktaraf Pembangunan Sosio-Ekonomi Dengan Menyediakan Prasarana Fizikal Yang Teguh Dan Mantap melalui :-
> Kemudahan-Kemudahan Pembetungan.
> Pengurusan Operasi Dan Penyelenggaraan Aset Pembetungan.

OBJEKTIF

> Memberi tumpuan kepada pembangunan yang efektif, efisyen dan bersesuaian.
> Memastikan asset pembetungan sentiasa berfungsi dan memberi perkhidmatan yang cekap.
> Membantu meningkatkan taraf kesihatan awam dan kualiti alam sekitar melalui perkhidmatan dan pengurusan pembetungan yang sistematik.
> Menguatkuasa Enakmen Perkhidmatan Pembetungan 2017.