Makluman

Permohonan Notis yang akan dipaparkan pada Laman Sesawang Rasmi Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sabah perlu mendapat perhatian dan kebenaran Pengarah terlebih dahulu sebelum dipaparkan di laman sesawang. Harap Maklum.

Permohonan Notis

Skip to content