April 25, 2024 10:55 pm

Laman Sesawang Rasmi

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN SABAH

NAIKTARAF RANGKAIAN PAIP, KOLAM OKSIDASI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TUARAN

Latar Belakang

Pengenalan Projek

Objektif Projek

Kos Projek :

RM 9 Juta

Kontraktor :

Comraya Sdn Bhd

Juruperunding : 

N/A

Peringkat Pembinaan : 

18 Bulan
11 Mei 2021
26 Mei 2023
 Kemajuan Projek Sehingga 31 Disember 2023 
Perkara Data
Kemudahan Loji Rawatan Berpusat
10%
Kemudahan Stesen Pam
N/A
Rangkain Paip Pembetungan Utama
N/A
Rangkain Paip Pembetungan Sekunder
N/A
Rangkain Paip Pembetungan Agihan
N/A
Penyambungan Premis Komersial
Jadual
Penyambungan Premis Kediaman
Jadual
Kemajuan Keseluruhan
2%

Pautan Pantas Laman Kerajaan Negeri Sabah

Skip to content