Februari 25, 2024 11:05 pm

Laman Sesawang Rasmi

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN SABAH

Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan dan Rangkaian Paip Pembetungan di Bandar Sandakan

Latar Belakang

Pengenalan Projek

Objektif Projek

Kos Projek :

RM 200 Juta

Kontraktor :

Lintasan Korporat Sdn Bhd

Juruperunding : 

Peringkat Pembinaan : 

Tempoh Kontrak – 48 Bulan
Tarikh mula – 19 Nov 2021
Tarikh tamat – 18 Nov 2025
 Kemajuan Projek Sehingga 31 Disember 2022 
Perkara Data
Kemudahan Loji Rawatan Berpusat
Kemudahan Stesen Pam
Rangkain Paip Pembetungan Utama
Rangkain Paip Pembetungan Sekunder
Rangkain Paip Pembetungan Agihan
Penyambungan Premis Komersial
Jadual
Penyambungan Premis Kediaman
Jadual
Kemajuan Keseluruhan
37%

Pautan Pantas Laman Kerajaan Negeri Sabah

Skip to content