April 25, 2024 9:22 pm

Laman Sesawang Rasmi

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN SABAH

PROJEK SKIM PEMBETUNGAN PUTATAN FASA 1

Latar Belakang

Pengenalan Projek

Objektif Projek

Kos Projek :

RM 134 Juta

Kontraktor :

AP-COL Geotechnics S.B

Juruperunding : 

N/A

Peringkat Pembinaan : 

72 Bulan
21 Disember 2020
03 Mac 2026
 Kemajuan Projek Sehingga 31 Disember 2023 
Perkara Data
Kemudahan Loji Rawatan Berpusat
N/A
Kemudahan Stesen Pam
N/A
Rangkain Paip Pembetungan Utama
N/A
Rangkain Paip Pembetungan Sekunder
N/A
Rangkain Paip Pembetungan Agihan
N/A
Penyambungan Premis Komersial
Jadual
Penyambungan Premis Kediaman
Jadual
Kemajuan Keseluruhan
2%

Pautan Pantas Laman Kerajaan Negeri Sabah

Skip to content