April 25, 2024 11:21 pm

Laman Sesawang Rasmi

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN SABAH

PROJEK SKIM PEMBETUNGAN RANAU FASA 1

Latar Belakang

Pengenalan Projek

Objektif Projek

Kos Projek :

RM 52 Juta

Kontraktor :

Mohammad Construction

Juruperunding : 

N/A

Peringkat Pembinaan : 

36 Bulan
11 Mei 2022
10 Mei 2025
 Kemajuan Projek Sehingga 31 Disember 2023 
Perkara Data
Kemudahan Loji Rawatan Berpusat
N/A
Kemudahan Stesen Pam
N/A
Rangkain Paip Pembetungan Utama
N/A
Rangkain Paip Pembetungan Sekunder
N/A
Rangkain Paip Pembetungan Agihan
N/A
Penyambungan Premis Komersial
Jadual
Penyambungan Premis Kediaman
Jadual
Kemajuan Keseluruhan
1.7%

Pautan Pantas Laman Kerajaan Negeri Sabah

Skip to content