Februari 25, 2024 10:57 pm

Laman Sesawang Rasmi

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN SABAH

Operation Maintenance and Energy Saving for Sewage Treatment

Pihak BKPAS dengan kerjasama BPP dan BPPSM telah menganjurkan satu sesi kursus OPERATION MAINTENANCE AND ENERGY SAVING FOR SEWAGE TREATMENT pada 29 & 30 November 2023 yang dihadiri daripa pihak ibu pejabat dan JPP Bahagian/Daerah. Syabas dan tahniah kepada semua peserta yang telah memberikan komitmen penuh sepanjang dua hari kursus. Semoga segala ilmu dan pengetahuan yang diperolehi dapat membantu terutamanya dalam aspek pengurusan tenaga yang efisien dan mampan dalam pengoperasian aset pembetungan JPP Sabah.

Pautan Pantas Laman Kerajaan Negeri Sabah

Skip to content