April 25, 2024 11:31 pm

Laman Sesawang Rasmi

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN SABAH

Pengoperasian Loji

Loji Rawatan Kumbahahn Serantau Kota Kinabalu Tadahan Selatan

Kapasiti Loji

  • Skim Pembetungan Tg Aru Fasa 1 (75,000PE)
  • Skim Pembetungan Tg Aru Fasa 2 (75,000PE)
  • Kapasiti Maksima: 300,000 PE
  • Sistem Rawatan: Intermittently Decanted Extended Aeration (IDEA)
  • Jumlah Kemasukan PE setakat 31 Disember 2022: 80,000 PE

Maklumat Operasi Loji

  • Agensi : Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sabah
  • Pengurus Loji : Adrian Wilod Niun
  • Tahun Operasi : 2017
  • Talian Hotline : 088-722944

Kaedah Rawatan

Takat Air Perlepasan Kumbahan

Isipadu Kemasukan Air Kumbahan

Isipadu Air Kumbahan Terawat

Rekod Pelupusan Enapcemar

Pematuhan Standard Effluen

Pautan Pantas Laman Kerajaan Negeri Sabah

Skip to content